ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Nội dung chi tiết

Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ 10/3 và 30/4-1/5/2019

Công ty Tân Phương Phát xin thông báo tới Quý Khách hàng và Đối Tác lịch nghỉ lễ như sau:

1. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch: 

  • Ngày nghỉ: Thứ 2: 15/03/2019
  • Làm việc lại: Thứ 3: 16/03/2019

2. Ngày Lễ 30/4 - 1/5:

  • Ngày nghỉ: Từ ngày Thứ 3 (30/4/2019) đến hết ngày Thứ 4 (1/5/2019)
  • Làm việc lại: Thứ 5: 2/5/2019

TPP DMCA.com