ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Nội dung chi tiết

Thi công - Lắp ráp hệ thống kệ chứa hàng 

  • Trang thiết bị an toàn 
  • Huấn luyện thao tác trên cao 
  • Xe nâng thang làm việc trên cao 
  • Kiểm tra - Thử tải vận hành hệ thống kệ 
  • Hướng dẫn cho người sử dụng thao tác an toàn trong kệ  
   

 

 

 

Các tin khác:


TPP DMCA.com