ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Nội dung chi tiết

1. Nguyên lý hoạt động, công dụng của các cơ cấu,
2. Bộ phận của xe nâng hàng mà mình quản lý vận hành.
3. Phương pháp kiểm tra và chăm sóc kỹ thuật các cụm chi tiết xe
4. Hiểu và nắm được các nội dung của các tài liệu kỹ thuật của xe nâng .
5. Qui trình vận hành an toàn xe nâng hàng.
6.Tránh được các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong vận hành kho hàng.

sử dụng xe nâng trong kho chứa hàng

 xe nâng đưa hàng lên kệ chứa


II- Nội dung huấn luyện:
   1- Khái niệm chung về xe nâng hàng:
       * Các chủng loại xe nâng hàng tự hành và phạm vi sử dụng:
       * Các thông số cơ bản của xe nâng hàng
       *  Nguyên lý hoạt động của xe nâng hàng.
   2- Phương pháp kiểm tra kỹ thuật và chăm sóc bảo dưỡng.
      a.) Nguồn động lực:
       * Loại xe dùng động cơ đốt trong
       * Loại xe dùng động cơ điện một chiều
     b.) Cơ cấu nâng, hạ hàng :

       * Khung nâng - càng nâng

       * Xích nâng

       * Hệ thống thủy lực

     c.) Cơ cấu di chuyển xe nâng hàng
     d.) Cơ cấu chuyển hướng
     e.) Hệ thống tín hiệu

5- Vận hành an toàn xe nâng hàng:
     * Các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong vận hành xe nâng hàng và biện pháp khắc phục.
     * Trình tự thao tác xếp hàng, dỡ hàng lên kệ .
     * Các quy định cơ bản về an toàn giao thông trong nhà máy, công trường.
     * Ý nghĩa các ký hiệu trên bao bì hàng hóa trong xếp dỡ.
     * Qui phạm an toàn trong công tác xếp dỡ bằng xe nâng hàng.
6- Quy trình vận hành an toàn xe nâng hàng.
     * Chuẩn bị
     * Kiểm tra kỹ thuật xe
     * Khi lấy hàng – vận chuyển – xếp hàng
     * Kết thúc công việc
7- Quản lý xe nâng hàng
    * Quản lý nhà nước về xe nâng hàng.
    * Các văn bản của nhà nước về quản lý xe nâng hàng.
    * Hồ sơ kỹ thuật - hồ sơ quản lý
    * Kiểm tra - bảo dưỡng - sửa chữa
    * Huấn luyện an toàn
    * Kiểm định kỹ thuật an toàn
8- Hướng dẫn trực tiếp trên xe nâng hàng .
   * Hướng dẫn trực tiếp trên xe về phương pháp kiểm tra kỹ thuật.
   * Hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản trong vận hành xe nâng hàng.
9- Kiểm tra cuối khóa:
   * Kiểm tra phần lý thuyết.
   * Kiểm tra phần thực hành

     (bao gồm từ thao tác lấy hàng - di chuyển - xếp hàng trong kho và di chuyển trên đường ở các địa hình khác nhau )


TPP DMCA.com