ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Nội dung chi tiết

Hệ thống sơn tĩnh điện : 

  • Hệ thống sơn tự động bằng robot GEMA Thụy Sĩ 
  • Hệ thống buồng xấy dài 50 M
  • Rộng 0.8 M
  • Hệ thống xử lý bề mặt kim loại theo tiêu chuẩn EU 
   
 
   
 
BỂ XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI 
   
   
   

 

 

 

Các tin khác:


TPP DMCA.com