ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Ych logistic company

ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
Ngành nghề SX: Logistic - Kho ngoại quan
Địa điểm: Bình Dương
Đơn vị TVGS: Ych Việt Nam
Khu vực: Miền Nam
Quy mô:m2
Tấn 12 000
Sản phẩm ứng dụng Kệ Drive in Kết hợp kệ Selective Pallet

Tập đoàn YCH của Singapore (thành lập năm 1955), chuyên về quản lý chuỗi cung ứng và logistics, hiện có mặt tại 11 quốc gia châu Á Thái Bình Dương, đã chính thức hoạt động ở Việt Nam. Kế hoạch đầu tiên của YCH là sẽ liên doanh với Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade) mở một trung tâm kho vận tại Bình Dương (YCH - Protrade DistriPark), đáp ứng các yêu cầu về chuỗi cung ứng của cụm công nghiệp từ sản xuất điện tử đến hàng tiêu dùng.

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Logistic - Kho ngoại quan
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam

TPP DMCA.com