ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Yamaha motor

ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
Ngành nghề SX: Logistic - Kho ngoại quan
Địa điểm: Đà nẵng
Đơn vị TVGS: Yamaha motor
Khu vực: Miền Nam
Quy mô:m2 10 000
Tấn 20 000
Sản phẩm ứng dụng Kệ Trung Tải Kết Hợp Sàn Chứa Hàng

Tên công ty:
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
Tên Tiếng Anh:
Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd (YMVN)
Giấy phép đầu tư:
011022000179
Thành lập:
Ngày 24 tháng 1 năm 1998
Vốn pháp định:
37.000.000 USD
   

Công Ty Tân Phương Phát đã hoàn thành công trình Kệ trung tải kết hợp sàn chứa hàng trong kho của công ty Yamaha Motor Việt Nam.

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Logistic - Kho ngoại quan
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam

TPP DMCA.com