ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Xp power company

ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
Ngành nghề SX: Công nghiệp
Địa điểm: Bình Dương
Đơn vị TVGS: Xp power
Khu vực: Miền Nam
Quy mô:m2 3000
Tấn
Sản phẩm ứng dụng Kệ Flow rack - Sàn chứa hàng

 

Tên công ty: Công ty TNHH XP Power (Việt Nam)
Sơ lược về công ty: 100% vốn đầu tư Anh Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử
Địa chỉ: Lô D_4Q_CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

 Sản Phẩm:  Kệ Flow Rack - Sàn Chứa Hàng

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Công nghiệp
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam

TPP DMCA.com