ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Thuỷ sản An Phú

ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
Ngành nghề SX: Kho lạnh
Địa điểm: Bình dương
Đơn vị TVGS: Thuỷ sản An Phú
Khu vực: Miền Nam
Quy mô:m2
Tấn 10 000
Sản phẩm ứng dụng KỆ DOUBLE DEEP

Tên doanh nghiệp
CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN AN PHÚ
Tên thương mại
ASEAFOOD
 
Địa chỉ
Ấp An phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
Tỉnh (TP)
ĐỒNG THÁP
Lĩnh vực hoạt động
Chế biến, Xuất khẩu, Nuôi trồng
Điện thoại công ty
(+84) 67.3.619.999
Fax
(+84) 67.3.627.079/3.627.999
Email
non@aseafood.com/info@aseafood.com
 
EU Code
DL 26
HT QLCL
HACCP, ISO 22000:2005, GlobalGAP, BRC 2005, IFS, ISO 17025:2005, HALAL
Sản phẩm
Cá Tra, basa đông lạnh                          
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam

TPP DMCA.com