ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Siêu thị Index living mall

ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
Ngành nghề SX: Công nghiệp
Địa điểm: Tp.Hồ Chí Minh
Đơn vị TVGS: Siêu thị Index living mall
Khu vực: Miền Nam
Quy mô:m2 10 000
Tấn 30 000
Sản phẩm ứng dụng Kệ chứa hàng - Sàn trên kệ

 TAN PHUONG PHAT  đã chuyển giao thành công nhiều công trình lớn cho các đối tác trong và ngoài nước tại Việt Nam. Với nỗ lực phát triển không ngừng và bề dày kinh nghiệm trong ngành cơ khí , đến nay TAN PHUONG PHAT  đã tạo lập uy tín và nhận được sự tín nhiệm của các nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế và các đối tác trong nước và quốc tế. Bên cạnh xác định chiến lược phát triển phù hợp, TAN PHUONG PHAT  còn chú trọng đến tầm quan trọng của phương pháp quản lý điều hành, hoàn thiện nguồn nhân lực và xây dựng mối quan hệ hợp tác tòan diện với tất cả khách hàng.

- Công Ty Tân Phương Phát đã đưa vào nghiệm thu công trình hệ thống kệ chứa hàng kết hợp Sàn kệ cho Siêu Thị Index Living Mall.

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Công nghiệp
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam

TPP DMCA.com