ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Siêu thị BigC

ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
Ngành nghề SX: Thương mại - dịch vụ khác
Địa điểm: Hà nội - Bình Dương
Đơn vị TVGS: Siêu thị Big C
Khu vực: Miền Nam
Quy mô:m2 20 000
Tấn 30 000
Sản phẩm ứng dụng Kệ chứa hàng , Sàn thép , Tời nâng chuyển hàng hóa

Công Ty Tân Phương Phát đã bàn giao công trình Kết hợp Kệ Chứa Hàng, Sàn thép và hệ thống tời nâng hàng hóa cho Siêu thị Big C.

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Thương mại - dịch vụ khác
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam

TPP DMCA.com