ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Data logistic company

ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
Ngành nghề SX: Logistic - Kho ngoại quan
Địa điểm: Hà nội
Đơn vị TVGS: Data logistic company
Khu vực: Miền Nam
Quy mô:m2 5 000
Tấn 16 000
Sản phẩm ứng dụng Kệ Selective

 Công Ty Tân Phương Phát đã bàn giao và nghiêm thu công trình Kệ Selective cho kho ngoại quan của DaTa Logistics.

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Logistic - Kho ngoại quan
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam

TPP DMCA.com