ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Công ty Thuỷ sản 4

ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
Ngành nghề SX: Dược phẩm - Mỷ phầm
Địa điểm: Tỉnh Cà mau
Đơn vị TVGS: Công ty Thuỷ sản 4
Khu vực: Miền Nam
Quy mô:m2 20000
Tấn 30000
Sản phẩm ứng dụng Kệ Kho Lạnh

Công Ty Tân Phương Phát đã thiết kế và sản xuất hệ thống kệ chứa hàng trong kho lạnh cho Công Ty Thủy Sản 4 Cà Mau,

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam

TPP DMCA.com