ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Bột giặt Lix

ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
Ngành nghề SX: Hóa Chất - Dầu Khí
Địa điểm: Biên hoà - Đồng nai
Đơn vị TVGS: Bột giặt Lix
Khu vực: Miền Nam
Quy mô:m2 2000
Tấn 2000
Sản phẩm ứng dụng Kệ Drive In

Công Ty Tân Phương Phát đã đưa vào nghiệm thu công trình Kệ Drive In trong kho thành phẩm của Công Ty Bột Giặt Lix.

CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Hóa Chất - Dầu Khí
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam

TPP DMCA.com