ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Khách hàng tiêu biểu

Công ty Trung Nguyên


logo

Loại sản phẩm: Hệ thống kệ Selective
Địa điểm lắp đặt: Bình Dương Buôn Mê Thuộc Cần Thơ


Khách hàng tiêu biểu trong năm


Dự án kệ siêu thị

Dự án kệ chứa hàng kho lạnh

Dự án kệ chứa hàng Hóa chất - Dầu khí

Dự án kệ chứa hàng Dược phẩm - Thực phẩm

Dự án kệ chứa hàng Công nghiệp


TPP DMCA.com