ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Nội dung chi tiết

Dây chuyền sản xuất - Trang thiết bị sản xuất : 

  • Dây chuyền sản xuất kệ thép nặng 
  • Dây chuyền xã băng thép , và thép tấm
  • Dây chuyền đột dập Cnc 
  • Hệ thống cán thép định hình  
  • Robot hàn liên kết , máy hàn Mig tự động và bán tự động 
   
   
   
   
   
 

Các tin khác:


TPP DMCA.com