ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Danh sách dự án

STT Tên dự án Ngành nghề Địa điểm Quy mô
m2
1 Siêu thị BigC Thương mại - dịch vụ khác Hà nội - Bình Dương 20 000 30 000
2 Bột giặt Lix Hóa Chất - Dầu Khí Biên hoà - Đồng nai 2000 2000
3 Thuỷ sản An Phú Kho lạnh Bình dương 10 000
4 Sơn akzonobel Hóa Chất - Dầu Khí Biên hoà 5000 8 000
5 Siêu thị Index living mall Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh 10 000 30 000
6 Công ty Thuỷ sản 4 Dược phẩm - Mỷ phầm Tỉnh Cà mau 20000 30000
7 Data logistic company Logistic - Kho ngoại quan Hà nội 5 000 16 000
8 Xp power company Công nghiệp Bình Dương 3000
9 Ych logistic company Logistic - Kho ngoại quan Bình Dương 12 000
10 Siêu thị Pico Thương mại - dịch vụ khác Thủ đô Hà nội 7000
11 Yamaha motor Logistic - Kho ngoại quan Đà nẵng 10 000 20 000

TPP DMCA.com