ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Nội dung chi tiết

Tên sản phẩm: Dạng Sếp Hình

Đỗ xe tự động dạng xếp hình lắp đặt rất phổ biến ngoài trời trên các đường phố, hệ thống Đỗ xe tự động này thường có số lượng nhỏ (10 – 30 xe),

rất cơ động và lấy xe nhanh chóng, dễ dàng

Lắp thông dụng cho các công trình qui mô nhỏ (1 tầng hầm đỗ xe

 

 

Chi tiết sản phẩm

Đỗ xe tự động dạng xếp hình lắp đặt rất phổ biến ngoài trời trên các đường phố, hệ thống Đỗ xe tự động này thường có số lượng nhỏ (10 – 30 xe), rất cơ động và lấy xe nhanh chóng, dễ dàng. Lắp thông dụng cho các công trình qui mô nhỏ (1 tầng hầm đỗ xe) để tăng số lượng đỗ xe, rất phù hợp cho việc điều chỉnh thiết kế tự lái thông thường lên gấp đôi số lượng xe (bằng cách nâng 1 tầng puzzle) hoặc gấp ba (thêm 1 tầng pit âm bên dưới) mà ít ảnh hưởng thiết kế có sẵn, tiết kiệm chi phí xây dựng do không phải xây thêm sàn cho các tầng xe, tuy nhiên vẫn cần đường dẫn cho xe vào vị trí đỗ xe. Thời gian lấy xe lâu (bình quân 2.5 phút) cho hệ thống trên 30 xe nên không phù hợp cho các hệ thống số lượng xe > 30 xe, luôn luôn phải thiết kế chừa 1 cột trống để xếp hình (tức 1 vị trí trống cho mỗi tầng).

 

 

 

Có 2 quan tâm về sản phẩm này

Vui lòng click tại đây nhập yêu cầu tư vấn kệ

TƯ VẤN - THIẾT KẾ - BÁO GIÁ - THI CÔNG HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG

26/06/2014 04:45:14


TƯ VẤN - THIẾT KẾ - BÁO GIÁ - THI CÔNG HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG

26/06/2014 04:45:14


TPP DMCA.com