ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • 典型客戶

Công ty OPV


logo

Loại sản phẩm: Hệ thống kệ Drive-in & Selective
Địa điểm lắp đặt: Bình Dương


客戶年度


Dự án kệ siêu thị

Dự án kệ chứa hàng kho lạnh

Dự án kệ chứa hàng Hóa chất - Dầu khí

Dự án kệ chứa hàng Dược phẩm - Thực phẩm

Dự án kệ chứa hàng Công nghiệp

Dự án kệ chứa hàng Logistic - Kho vận


TPP DMCA.com