ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • 清單項目

STT 名稱 分類 地址 規模
m2
1 XP POWER Công nghiệp BINH DUONG 3000 1
2 水产品4 Dược phẩm - Mỷ phầm 50000
3 IN DEXLIVING MALL Công nghiệp HO CHI MINH CITY 12000
4 阿克苏诺贝尔 儿子 Hóa Chất - Dầu Khí 平阳 4000 18
5 雅马哈发动机 Công nghiệp 岘港 10000
6 丰富的海鲜 Thương mại - dịch vụ khác 平阳 2300
7 LIX洗涤剂 Hóa Chất - Dầu Khí 同奈省 2000 2000

TPP DMCA.com