ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Năng lực sản xuất

Sở hữu nguồn nhân lực dồi giàu 200 nhân viên bao gồm 30 nhân viên văn phòng , 110 nhân viên tại nhà máy và 60 nhân viên lắp ráp .

Năng lực sản xuất hàng tháng :

  • 400 Tấn / tháng cho cấu kiện Beam
  • 300 Tấn / tháng cho cấu kiện chân cột
  • 300 Tấn / tháng cho các cấu kiện khác .

Trong những năm qua , TAN PHUONG PHAT  đã thực hiện rất nhiều dự án trong và ngoài nước có chất lượng cao, đã khẵng định vị thế của mình trên thị trường. Hơn thế nữa số lượng khách hàng tăng không ngừng qua từng năm và sự tín nhiệm, gắn bó dài lâu của những khách hàng , đối tác , những thương hiệu lớn trong và ngoài nước như :

Công ty đầu tư nước ngoài   : UNILEVER , MASCOT, BIG C , TOYO , PANASONIC , CANON , YCH LOGISTIC ..V..V..

Công ty trong nước             : MEKOPHAR , SCAVI , PETROLIMEX , PTSC , TRANSIMEX SÀI GÒN ..V..V..quang trung Đàm DMCA.com